فهرست بستن

مشاوره استراتژی

متن کامل توضیح مربوط به خدمات گروه در زمینه “مشاوره استراتژی”.

  • تحلیل تغییرات ارزش و مشاوره در زمینه قیمت‌گذاری محصولات/خدمات/ارزش‌گذاری موجودی‌ها
  • مشاوره در زمینه نحوه قیمت‌گذاری انتقالی
  • تدوین و تبیین استراتژی‌های بازاریابی
  • تهیه و تدوین نقشه استراتژیک
  • تهیه، تدوین و تحلیل ماتریس SWOT کسب و کارها
  • مشاوره در زمینه استراتژی‌های بهینه‌سازی فرآیند تولید (تولید ناب، JIT و…) و ساختار سرمایه
  • تدوین، جاری‌سازی و عارضه‌یابی استراتژی‌های سازمان
  • برنامه ریزی استراتژیک و طراحی ساختار پس از ادغام و تملیک