فهرست بستن

وضعیت: پروژه‌های پژوهشی انجام‌شده

طراحی مدل، بررسی و اظهار نظر درخصوص مستندات و محاسبات بهای تمام‌شده بخش خشکی پروژه ایدرو – فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی

کارفرما:
موضوع:
حسابداری بهای تمام‌شده پروژه
تاریخ شروع:
۲۴ اسفند ۱۳۹۰

طراحی سیستم حسابداری و مدیریت بهای تمام‌شده پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های گازی در شرکت ملی گاز ایران (ستاد)، شرکت گازاستان تهران (ستاد، منطقه ۴ و منطقه کرج)، شرکت انتقال گاز ایران (ستاد و منطقه ۸ عملیات انتقال) و شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (ستاد و پالایشگاه سوم)

کارفرما:
موضوع:
طراحی، توسعه و پیاده‌سازی سیستم محاسبه بهای تمام‌شده محصول، پروژه و فعالیت
تاریخ شروع:
۱۲ دی ۱۳۸۸